I juli 2022 trådte loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i kraft. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Intakt Bilskade sin holdning til arbeid med Åpenhetsloven er at det er en del av bærekraftsarbeidet vårt og at vi skal bruke loven som et middel for å få til forbedringer i verdikjeden vår.

Er du nysgjerrig på hvordan vi arbeider?

Les mer her!

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med åpenhetsloven? Send en mail til transparency@intakt.no