Om oss

action-asphalt-back-light-315938

Sentrale aktører i bilbransjen i Trøndelag har gått sammen for å etablere den nye karosseriverkstedkjeden INTAKT Bilskade AS.

Det er eierne bak fem selvstendige verksteder som står bak den nye kjeden: Steinkjer Bilskadesenter AS, Tønne karosseri og lakk AS, Stjørdal Bilskade AS, Prøven Kverneland AS, og et nytt verksted i Gauldal sammen med Huus bil.

Årsaken til sammenslåingen er for å få bedre innkjøpsbetingelser. Vi samler mye bra kompetanse i selskapene og mener dette var nødvendig for å kunne følge med i utviklingen i denne delen av bilbransjen i årene framover.

Det er ikke etablert noen karosserikjede på samme måte tidligere. Verkstedene har nå fått felles merkevare. Det vil også bli full likhet i vare- og produktutvalg, felles profilering, markedsføring og kampanjer allerede fra oppstarten. Vi får standardisering i rutiner og prosedyrer, samt felles IT-systemer. Det vil i tillegg være viktig at vi får felles og sentraliserte innkjøp, og etter hvert andre elementer som gir stordriftsfordeler. Man er bedre rustet ved å danne et sterkere fellesskap, noe som gjør oss til en enda bedre samarbeidspartner med forsikringsselskapene.

INTAKT-kjeden tilstreber å ha stor fagkompetanse og serviceinnstilling, samt en lidenskap til faget. På hver avdeling har vi spesialkompetanse på flere bilmerker og har ambisjoner om en årlig vekst på de eksisterende verkstedene. Vi ser heller ikke bort fra at det vil bli aktuelt å knytte til seg flere. Målsettingen er at vi i løpet av få år skal være 10 selskaper i kjeden, eller som vi har et nært samarbeid med.

Våre kundeløfter

- Bilen leveres like sikker som før.
- Vi leverer til avtalt tid.
- Vi holder alle avtaler.
- Vi gir god informasjon om hva som er gjort.
- Vi bruker bare fagfolk.
- Vi bruker bare originaldeler