Innledning

Intakt Bilskade Drift AS (“vi”, “oss”) er opptatt av å beskytte personvernet til våre kunder og brukere. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler personopplysninger vi samler inn fra vår nettside og spørreundersøkelser.

2. Dataansvarlig

Dataansvarlig for behandlingen av personopplysningene er IT-ansvarlig i Intakt Bilskade Drift AS. Spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan rettes til personvern@intakt.no.

3. Formål med behandling av personopplysninger

  • Nettside: Vi bruker cookies for statistikk og anonymiserte data gjennom verktøy som Google Tag Manager, Google Analytics og Facebook Pixel.
  • Spørreundersøkelse: Opplysninger samles inn for interne analyser, forbedringsrutiner og eventuell oppfølging med respondenten.

4. Innsamling av personopplysninger

  • Nettside: Via vårt kontaktskjema samler vi inn kontaktinformasjon og eventuell ytterligere informasjon som brukeren velger å oppgi.
  • Spørreundersøkelse: Vi samler inn frivillige opplysninger som navn, en score på hvordan jobben er utført, og en kommentar.

5. Lagring og sikkerhet

Personopplysninger lagres i sikre miljøer. Statistikk lagres i en kryptert Azure SQL database. Opplysninger som sendes via e-post blir håndtert i henhold til våre interne rutiner.

6. Deling av personopplysninger

Vi deler ikke personopplysningene med tredjeparter, med unntak av nødvendig deling med godkjente systemer for drift og forsikringsselskapenes fellessystemer.

7. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i, retting av, og sletting av personopplysninger vi har lagret om deg, med unntak av opplysninger som vi er lovpålagt å lagre. For forespørsler, kontakt personvern@intakt.no.

8. Sikkerhetsbrudd

Vi har rutiner på plass for å håndtere potensielle sikkerhetsbrudd, inkludert varsling av berørte individer og relevante tilsynsmyndigheter.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Den oppdaterte erklæringen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.